Dotační a poradenská činnost

Nabízím všem vlastníkům lesních pozemků vyřízení dotací - příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu ministerstva zemědělství přes příslušné krajské úřady.

Ministerské dotace administrované krajskými úřady:  

  •    obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku porostu
  •    ekologické a k přírodě šetrné technologie při soustřeďování dříví

Poradenství v lesnictví

 Pěstební činnost: vypracování projektů zalesnění (do 3 ha), úklid klestu po těžbě, zajištění sadebního materálu , zalesňování, vyžínání, stavba oplocenek, prořezávky
Těžební činnost: OLH, vyznačení těžebních zásahů, provedení těžby, soustřěďování a odvoz dříví
Prodej dřevní hmoty: zpeněžení dříví z Vašeho lesa za nejvyšší možnou cenu,  zprostředkování prodeje dříví finálním odběratelům. 
Vyřizování dotací v oblasti lesnictví

 

GALERIE