Odborný lesní hospodář

Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář musí mít k této činnosti udělenou licenci orgánem státní správy lesů.

Vlastník lesa má právo vybrat si odborného lesního hospodáře, jeho jméno je povinen oznámit orgánu státní správy lesů. Vlastník lesa, který hospodaří podle lesního hospodářského plánu, je povinen uzavřít s odborným lesním hospodářem smlouvu o výkonu činnosti. Pokud splňuje podmínku odborného lesnického vzdělání a odborné lesnické praxe, může vlastník lesa v lesích ve svém vlastnictví vykonávat činnost odborného lesního hospodáře sám i bez udělení licence.

Každou změnu v osobě odborného lesního hospodáře je vlastník lesa povinen oznámit do 30 dnů orgánu státní správy lesů.

Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám, vykonává v lesích, pro které jsou zpracovány osnovy, funkci odborného lesního hospodáře právnická osoba, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích - nejčastěji Lesy České republiky, s.p. prostřednictvím revírníka.

Náklady na činnost odborného lesního hospodáře do 50 ha hradí stát a náklady na činnost odborného lesního hospodáře nad 50 ha hradí vlastník lesa.

V čem lze spatřit výhodu ve výběru soukromého OLH?

Soukromý odborný lesní hospodář dokáže vlastníkovi lesa zajistit komplexní péči  o les od vyznačení těžby přes její realizaci po výhodnější prodej dříví i veškerou následnou pěstební péči o založené lesní kultury včetně vyřízení dotací v lesním hospodářství. Přičemž zachovává loajalitu k vlastníkovi lesa a snaží se předcházet  konfliktům se státní správou lesů, ke kterým občas dochází, když odbornou správu vykonávají revírníci LČR.  Soukromý odborný lesní hospodář většinou také pružněji vyřizuje žádosti o lesnické dotace. Tento komplexní servis revírníci nevykonávají a tak je na zváženou, jestli se nevyplatí investovat do svého soukromého OLH.

 

GALERIE