Služby v lesnictví

Výhodné podmínky výkupu dříví všech dřevin a kvalit v celé ČR

Nabízím Vám výhodný výkup dříví všech dřevin v Beskydech a blízkém okolí. Chceme dosáhnout Vaší plné spokojeností a možnosti dlouhodobé spolupráce, jak v oblasti obchodu s dřívím, tak i nabídkou komplexního řešení celé zakázky těžby dříví včetně provedení následných pěstebních prací popř. i odborné lesnické správy Vašeho lesního majetku. Cestou k tomuto cíli je odborné vzdělání, dlouhodobá lesnická praxe, individuální osobní přístup v řešení dané problematiky, pružná spolupráce s více prověřenými a důvěryhodnými odběrateli v tomto regionu. Jsme schopni realizovat tyto zakázky v jakémkoliv objemu.

Výkon odborného lesního hospodáře do  50 ha - 576 - 620 Kč/ha/rok v závislosti na skutečné výměře lesního majetku a domluvě s majitelem 

Výkon odborného lesního hospodáře nad 50 ha - 500 - 550 Kč/ha/rok v závislosti na skutečné výměře lesního majetku a domluvě s majitelem

Těžba, přibližování a prodej dříví, pěstební činnost - v případě, že si bude vlastník lesa přát, abych mu prováděl komplexní služby v péči o les včetně zobchodování dříví, tak je mou provizí 50 až 70 Kč za 1 m3 prodaného dříví V odměně je zahrnuta i organizace veškerých prací v těžbě, přibližování a odvozu dříví

Vyřízení dotací - na hospodaření v lesích na území příslušných krajů - 1000 až 4000 Kč v závislosti na celkové dotační částce

Pěstební projekt zalesnění zemědělských půd do 3 ha plochy -  2000  Kč

Ostatní úkony dle vzájemné domluvy

 

Ing.Vladislav Filipenský

Váš odborný lesní hospodář

 

 

GALERIE