Odborný lesní hospodář

Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář musí mít k této činnosti udělenou licenci orgánem státní správy lesů .

Vlastník lesa má právo vybrat si odborného lesního hospodáře, jeho jméno je povinen oznámit orgánu státní správy lesů. Vlastník lesa, který hospodaří podle plánu, je povinen uzavřít s odborným lesním hospodářem smlouvu o výkonu činnosti. Pokud splňuje podmínku odborného lesnického vzdělání a odborné lesnické praxe, může vlastník lesa v lesích ve svém vlastnictví vykonávat činnost odborného lesního hospodáře sám i bez udělení licence.

Každou změnu v osobě odborného lesního hospodáře je vlastník lesa povinen oznámit do 30 dnů orgánu státní správy lesů.

Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám, vykonává v lesích, pro které jsou zpracovány osnovy, funkci odborného lesního hospodáře právnická osoba, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích - nejčastěji Lesy České republiky, s.p. prostřednictvím revírníka.

Náklady na činnost odborného lesního hospodáře do 50 ha hradí stát a náklady na činnost odborného lesního hospodáře nad 50 ha hradí vlastník lesa.

V čem lze spatřit výhodu ve výběru soukromého OLH?

Soukromý odborný lesní hospodář dokáže vlastníkovi lesa zajistit komplexní péči  o les od vyznačení těžby přes její realizaci po výhodnější prodej dříví i veškerou následnou pěstební péči o založené lesní kultury včetně vyřízení dotací v lesním hospodářství. Přičemž zachovává loajalitu k vlastníkovi lesa a snaží se předcházet  konfliktům se státní správou lesů, ke kterým občas dochází, když odbornou správu vykonávají revírníci LČR. Tento komplexní servis revírníci nevykonávají a tak je na zváženou, jestli se nevyplatí investovat do svého soukromého OLH.

 

GALERIE