Dobrý den, vítám Vás na svých webových stránkách,

jejichž prostřednictvím Vám chci nabídnout spolupráci v oblasti odborné správy lesů a komplexní péče o Váš les. Jmenuji se Vladislav Filipenský a jsem lesním inženýrem. Jsem absolventem Vyšší odborné školy lesnické Bedřicha Schwarzenberga v Písku a lesnické a dřevařské fakulty na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. V oblasti lesnictví působím již od roku 1999. Pracoval jsem u různých lesnických subjektů jako lesník (THP) a rovněž i ve státní správě lesů. Od roku 2008 jsem držitelem licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (dále jen OLH) Č.j: 18420/08/4803/2008 401 vydanou MÚ v Kyjově. Pod IČ 868 64 661 mám mj. živnostenské oprávnění pro činnost OLH, jež mne opravňuje spravovat soukromé i obecní lesní majetky. Výkon této funkce provádím v celé ČR od roku 2010 na drobných soukromých a obecních lesních majetcích s hlavní působností v okolí Havlíčkova Brodu, Třebíče, Moravských Budějovic, Tišnova, Kyjova, Uherského Brodu, Rožnova a Frenštátu pod Radhoštěm a Prahy. Rovněž spolupracuji i s dalšími lesními majetky (LČR, obecní lesy, singulární společnosti) formou služeb v péči o les. Spolu s osvědčeným týmem zkušených lesních dělníků provádím veškeré pěstební a těžební práce, včetně soustřeďování a odvozu dříví i zprostředkováním jeho prodeje za velmi výhodných podmínek a 100 % garancí proplacení tohoto dříví. Pouze férově uzavřený obchod se může znovu v budoucnu opakovat. Dělám vše pro to, aby všechny mé služby byly provedeny vysoce kvalitně, protože jen tak si lze udržet stávající zakázky a získat nové. V lesních porostech, kde vykonávám funkci OLH se s vlastníkem lesa snažíme najít co nejlepší řešení potřebných činností, které budou mít pozitivní vliv nejen na jeho les a životní prostředí, ale i celkovou ekonomiku spravovaného lesního majetku. Plně využíváme dotací do lesnictví z rozpočtu ministerstva zemědělství či fondů EU. Absolvoval jsem na Slovensku v Národním lesnickém centru ve Zvolenu zkoušku pro odborné lesní hospodáře a v roce 2017 jsem získal i osvědčení OLH, jež mne opravňuje vykonávat tuto činnost i v lesích Slovenské republiky. Stal jsem se tak prvním občanem ČR s touto kvalifikací. Jsem členem organizace České komory odborných lesních hospodářů (ČKOLH) a Pro Silva Bohemica, která sdružuje lesníky, kteří ve "svých" lesích hospodaří přírodě blízkým způsobem. V červnu 2018 jsem absolvoval kurz Lesní pedagogiky, kterou chci aktivně rozvíjet v mnou spravovaných soukromých lesích a prostřednictvím LP chci oslovit dnešní mládež a podnítit v ní hlubší zájem o přírodu a přiblížit jí trvale udržitelné hospodaření v lesích.

Hlavní činností jsou služby pro:

 • soukromé vlastníky lesa
 • singulární společnosti
 • obecní lesy
 • církevní lesy
 • Lesy ČR, s.p.
 • Vojenské lesy a statky, s.p.

Předmět činnosti

 • Výkon funkce odborného lesního hospodáře
 • Poradenská činnost v oblasti lesnictví a myslivosti
 • Provádění všech pěstebních a těžebních prací v lesích a rizikového kácení v okolí budov a elektrického vedení
 • Přibližování a odvoz dříví
 • Obchod s dřívím všech druhů dřevin po celé ČR a v slovenském příhraničí s možnosti platby v hotovosti na OM při každém odvozu Vašeho dříví
 • Vyřizování dotací z rozpočtů MZe, MŽP a fondů EU
 • Vypracování projektu zalesnění zemědělských půd
 • Zpracování odborných posudků
 • Spolupráce s ovědčenými taxačními firmami při zpracování LHP
 • Spolupráce se soudním znalcem v oboru lesního hospodářství
 • Prodej palivového dříví
 

GALERIE